அந்திமழை டிசம்பர் 2020 சிறுகதை:

அந்திமழை டிசம்பர் 2020 சிறுகதை: நீலநிறக்கனவு- பாரதிபாலன்: Freudன் Post Consciousness theoryஐ மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட கதை. பயம், குற்ற உணர்வு போன்ற காரணங்களினால் மூளை ஒரு கற்பனை சித்திரத்தை உருவாக்கி கனவுகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறது. பெரியவரின் வாக்கில் இருந்த நம்பிக்கை நாகவல்லியின் மனச்சித்திரத்தைத் துடைத்துவிடுகிறது. அந்திமழையின் நூறாவது இதழ் இது. வல்லிக்கண்ணன் குறித்து கி.ரா (கட்டுரையே கதை மாதிரி இருக்கிறது) ரே குறித்து இந்திரன், R.k.Lakshman குறித்து கார்டூனிஸ்ட் பாலா எழுதிய கட்டுரைகள் சிறப்புப் … Continue reading அந்திமழை டிசம்பர் 2020 சிறுகதை:

காலச்சுவடு டிசம்பர் 2020 கதைகள்

செல்லப்பன்- சுந்தரராமசாமி: சு.ரா இருந்தபோது அவரது மொத்தக் கதைகள் தொகுப்பிலிருந்து, பலவீனமான கதைகள் என்று நான்கு கதைகளை விலக்குகிறார். அதில் இதுவும் ஒன்று என்று குறிப்பு சொல்கிறது. தப்புத்தாளங்கள் திரைப்படத்தின் கதை தான் இதுவும். ஆனால் இது கல்கியில் 1959லேயே வெளிவந்து விட்டது. சு.ராவின் ஆரம்பகால கதைகள் வேறுவிதமாக இருக்கும். புளியமரத்தின் கதைக்கும், ஜே ஜே சில குறிப்புகளுக்குமே கடலளவு வித்தியாசம். என்றாலும் இதற்கு முன் வெளிவந்த பிரசாதம், சன்னல் போன்ற கதைகளும் கூட அழுத்தமானவை. சு.ராவின் … Continue reading காலச்சுவடு டிசம்பர் 2020 கதைகள்