கர்ஷூ – சிங்களச் சிறுகதைகள் – தமிழில் அனுஷா சிவலிங்கம் :

ஆசிரியர் குறிப்பு : கொழும்பு பல்கலையின் ஊடகப் பட்டதாரி. தமிழில் இருந்து சிங்களத்திற்கு, சிங்களத்தில் இருந்து தமிழுக்கு, ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழுக்கு என்று இதுவரை நான்கு மொழிபெயர்ப்பு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார். இது ஐந்தாவது. பத்து கதைகள் கொண்ட தொகுப்பு இது. ஐந்து ஆண்கள், ஐந்து பெண்கள் என்ற சரிவிகிதத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதைகள். அநேகமாக எல்லாக் கதைகளுமே கடந்த பதினைந்து வருடங்களுக்குள் எழுதப்பட்டிருக்கலாம். எல்லாக் கதைகளின் கதைக்களங்களும் போருக்குப் பிந்தியது. போரினால் ஏற்பட்ட சிதிலங்களைக் குறித்துப் பேசினாலும், போர் … Continue reading கர்ஷூ – சிங்களச் சிறுகதைகள் – தமிழில் அனுஷா சிவலிங்கம் :