சமயமது மோசமானால்…..

"இன்று அவனுக்கு காலையிலேயே பயங்கர மூட் அவுட், நான் பயந்துகிட்டு சாப்பிட்டாயா என்று கூட கேட்கவில்லை" என்றார் அந்த அம்மா. வேலையில் வரும் பிரச்சனையை எப்படி வீட்டில் காட்டுகிறார்கள் என்பது எனக்குப் புரியவில்லை. என்னைப் பொறுத்தவரை வீடு ஒரு CD, அலுவல் மற்றொரு CD. ஒரே நேரத்தில் இரண்டையும் சுழல வைக்க முடியாது. 2000ல் 70 கோடி என்பது பெரிய கடன். கடன் பத்திரங்களில் அடமானச்சொத்துப் பத்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கி இருக்கிறார்கள். EM பத்திரத்தில் கையெழுத்து வாங்கவில்லை. … Continue reading சமயமது மோசமானால்…..