நிருபரின் நினைவுகள்- ஆர். நூருல்லா:

ஆசிரியர் குறிப்பு: சேலத்தில் பணியைத் தொடங்கி அரைநூற்றாண்டு காலத்திற்கு நாளிதழ் செய்தியாளர். எழுத்தாளர். வாதஉரை வீச்சாளர். கவிஞர். சொற்பொழிவாளர். ராஜிவ் காந்தி படுகொலைக் களத்தின் நேரடி சாட்சியாளர். நாளிதழ் செய்திகளை உலக அளவில் சேகரிப்பது என்பது மிகவும் சிரமமான காரியம். War reporter போன்ற நாவல்கள் மரணத்தின் முனை வரை சென்று திரும்பியதைச் சொல்லும். International media குறித்து அறிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் Irving Wallaceன் The Almighty மற்றும் Jeffrey Archerன் The Fourth Estate … Continue reading நிருபரின் நினைவுகள்- ஆர். நூருல்லா: