21-ம் நூற்றாண்டின் உலக இலக்கியம்,ஒரு கைப்பிடி:

நன்றி இந்து தமிழ் திசை: உலக இலக்கியம் என்பது மகா சமுத்திரம். ஒரு மனித ஆயுள் என்பது அதற்குமுன் ஒரு நாழிகை. உலக இலக்கியத்தின் வாசகர்கள் எல்லோரும், எவ்வளவு வேகமாக வாசித்தாலும், எவ்வளவு தேர்ந்தெடுத்துப் படித்தாலும், தான் வாசித்ததை விட, பலமடங்கு நூல்களை வாசிக்க முடியாத வருத்தத்தை மனதிலிறுத்திக்கொண்டே இறுதி மூச்சை நிறுத்தப்போகிறார்கள். 21-ம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியத்தை ஒரு கட்டுரையில் கொண்டுவர முடியாது. கங்கையில் சேந்திய நீர், கங்கையைக் கொண்டுவந்தோம் என்ற நம்பிக்கையைக் கொடுப்பதுபோல இது … Continue reading 21-ம் நூற்றாண்டின் உலக இலக்கியம்,ஒரு கைப்பிடி: