‘ இப்பொழுது என்ன நேரம் மிஸ்டர் குதிரை’ – கௌதமசித்தார்த்தன்:

இது ஒரு விஞ்ஞானக்கதை. விஞ்ஞானக் கதை என்றால், பெருவாரியான கதைகள் ஆரம்பிப்பது போல், அது கிபி 3200வது வருடம் என்று இந்தக்கதை தொடர்வதில்லை. இதில் காலம் மௌனமாக இருக்கிறது. அடுத்த வருடத்தில், ஐந்து வருடங்களில் இல்லை ஐம்பது வருடங்களில், எப்போது வேண்டுனாலும் நாவலின் முக்கியபகுதி நிதர்சனமாகும் சாத்தியக்கூறுகள் நிறையவே இருக்கின்றன. வங்கியில் செய்யும் முதலீடுகள், பத்திரங்களில் செய்யும் முதலீடுகளுக்கானவரவுச்சீட்டை, நாம் நடுஇரவில் தூக்கத்திலிருந்து முழித்தாலும், அலமாரியில் இருந்து எடுத்துச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். பங்குச்சந்தையில் செய்யும் முதலீடுகள் மின்னணுக் … Continue reading ‘ இப்பொழுது என்ன நேரம் மிஸ்டர் குதிரை’ – கௌதமசித்தார்த்தன்: