இன்றைய ஜப்பானிய இலக்கியம்:

ஜப்பானில் இது ஒரு Transition period. பல நூற்றாண்டுகளாகவே ஜப்பானில் தற்கொலை என்பது மற்ற நாடுகளை விட அதிகமான ஒன்று. பண்டைய ஜப்பானில் Seppuku என்பது ஒரு Ritual. ஆண்களே அதிகம் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். குழந்தை பிறப்பு வெகுவாகக் குறைந்து போயிருக்கிறது. ஜப்பானியப் பள்ளிகளில் Bullying ஒரு பெரிய தொற்றுநோயாக அதிகரித்து வருகிறது. இரண்டாம் உலகப்போரின் அழிவிற்குப் பிறகு மீண்டெழுந்த ஜப்பானில், இப்போது என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது? முரகாமியின் படைப்புகளில் வரும் ஜப்பான் அடர்பனிக்காலத்தில் தூரத்தில் … Continue reading இன்றைய ஜப்பானிய இலக்கியம்: