தமிழினி பிப்ரவரி 2022 சிறுகதைகள்:

கேன்வாஸ் - கார்ல் மார்க்ஸ்: ஓவியர்கள் புறக்காட்சிகளை ஒரு கேன்வாஸில் கற்பனை செய்வது இயல்பு. கதைப்படி முரளிதரன் ஓவியன் இல்லை.எல்லாவற்றையும் அவன் கேன்வாஸிற்குள் கொண்டு வருவதில் தான் சிக்கலே ஆரம்பிக்கிறது. இதோ மேகலா தற்கொலை செய்யுமுன் அவள் முகபாவம்…. ஒரு கேன்வாஸ். அவள் உடலை சிதைமூட்ட எடுத்துப் போகிறார்கள்….. ஒரு கேன்வாஸ்.கார்ல்மார்க்ஸின் மொழிநடையும், கதைசொல்லும் யுத்தியும் சிறப்பாக வந்திருக்கிறது. கடைசியாக ஒரு encounter கதைக்குப் பல பரிமாணங்களைக் கொடுக்கின்றது. ஒத்தைத் தறி முதலியார்- எம்.கோபால கிருஷ்ணன்: பல்லடம் … Continue reading தமிழினி பிப்ரவரி 2022 சிறுகதைகள்: