நாவல்

நாவல் எழுதுவது எப்படி என்று MFA போல் நமக்கு பயிற்றுவிக்கும் அமைப்புகள் இல்லை. இருக்கும் கல்லூரிகள் Fine arts கற்பித்தாலும் அதிலிருந்து புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்கள் வெளிவந்ததாகத் தெரியவில்லை. இங்கே சொல்லித் தருகிறேன் என்று வருபவர்களுக்கே, சொல்லித் தர வேண்டியது ஏராளமாக இருக்கிறது. Chimamanda Adichie போன்றவர்கள் எழுத்தாளர் பட்டறைகள் நடத்துகிறார்கள். அவை போன்றவைவளரும் எழுத்தாளர் தன் திறமையைப் பட்டை தீட்டிக்கொள்ள உதவலாம். ஆனால்எழுத்து என்பது ஒருவரின் உள்ளிருந்து வருவது, அதை யாரும் உருவாக்க முடியாது. முதலில் Idea … Continue reading நாவல்