படைப்புத்தகவு இதழ் 47 சிறுகதைகள்:

சிறுமி - ஜமைக்கா கின்கெய்ட் - தமிழில் கார்குழலி: அம்மா, மகளுக்கு அளிக்கும் அறிவுரைகளே மொத்தக் கதையும். இந்தியாவில் நடுத்தரவர்க்கக் குடும்பத்தில் எழுபதுகளில் இவற்றை அடிக்கடி கேட்டிருக்கலாம். எப்படி எல்லோரும் மதிக்கும் பெண்ணாக நடப்பது, வீட்டோ வேலைகள், ஆண்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் ஆகியன. சிறுமியின் கேள்வி தான் கடைசி வரி. எந்த நாட்டிலும் நடுத்தரவர்க்க பயம் போவதில்லை. நல்ல மொழிபெயர்ப்பு. ஒளிர் - ஐ.கிருத்திகா: நடுத்தர வயதை நெருங்குகையில் ஏற்படும்அலைக்கழிப்பை சொல்லும் கதை. நான் இன்னும் காலாவதியாகிவிடவில்லை … Continue reading படைப்புத்தகவு இதழ் 47 சிறுகதைகள்: