அரிச்சுவடியில் காணப்படாத எழுத்து- பியற்றிஸ் லம்வாகா – தமிழில் ரிஷான் ஷெரீப்:

பியற்றிஸ் லம்வாகா: ஆப்பிரிக்காவின் நவீன தலைமுறை எழுத்தாளர்களில் முக்கியமானவர். உகாண்டாவைச் சேர்ந்தவர். ஆங்கில இலக்கியத்தில் பட்டம் பெற்றவர். உகாண்டா பெண்களின் கதையை ஆவணமாக்கி வருகிறார். எம்.ரிஷான் ஷெரீப்: இலங்கையைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர், கவிஞர், ஊடகவியலாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர்.சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இருந்து தொடர்ந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கிறார்.மொழிபெயர்ப்புக்காகப் பல விருதுகளைப் பெற்றவர். லம்வாகாவின் முதல் கதையை ரிஷான் மொழிபெயர்த்ததில் இருந்து, இந்த எழுத்தாளரைப் படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன், அதற்குள் தொகுப்பாகத் தமிழில் வந்துவிட்டது. ஏராளமான புத்தகங்கள், குறைவான ஆயுள், … Continue reading அரிச்சுவடியில் காணப்படாத எழுத்து- பியற்றிஸ் லம்வாகா – தமிழில் ரிஷான் ஷெரீப்: