பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி- டிமிட்ரி வெர்ஹல்ஸ்ட்–தமிழில் லதா அருணாச்சலம் :

டிமிட்ரி வெர்ஹல்ஸ்ட்: பெல்ஜியம் நாட்டைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர். கவிஞர், நாடகாசிரியர். பதினைந்து நாவல்களை எழுதியுள்ளார். Problemski Hotel, The Misfortunates ஆகியவை இவரது முக்கிய நாவல்கள். லதா அருணாச்சலம் : கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர். நைஜீரியாவில் ஏறக்குறைய பதினைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர். தீக்கொன்றை மலரும் பருவம் என்ற ஆப்பிரிக்க நாவலை மொழிபெயர்த்ததுடன், பல ஆப்பிரிக்க எழுத்தாளர்களை சிறுகதைகள் மூலம் தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர். செல்வம் அருளானந்தமுடைய எழுதித் தீராப் பக்கங்களில் ஈழத்தில் இருந்து பெல்ஜியம் சென்று அங்கிருந்து வேறுநாடுகளுக்குப் … Continue reading பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி- டிமிட்ரி வெர்ஹல்ஸ்ட்–தமிழில் லதா அருணாச்சலம் :