வல்லினம் மார்ச் 2022 சிறுகதைகள்:

பந்தல் - சப்னாஸ் ஹாசிம்: சப்னாஸின் கதையுலகம் நம்மில் பலர் அறியாதது. அந்த உலகத்திலேயே சொல்லப்படாத கதைகள் இன்னும் பல நூறு இருக்கலாம். இவரது மொழிநடையும், வர்ணனைகளும் சேர்த்து கதைக்குள் சிறிதுநேரம் அடைத்து நம்மை வெளிவிடுகின்றன. எல்லா மதங்களிலும் தீவிரவாதம், மற்றவர்களது வாழ்க்கையைப் புரட்டிப் போடுகின்றது. https://vallinam.com.my/version2/?p=8320 பொந்து-;வைரவன் லெ.ரா: மண்ட்டோ பாணியில் ஒரு கதை. விபச்சாரியிடம் இருக்கும் Possessiveness, ஊர் மொத்தமும் அடிமையாவது, காவலர்களின் ஓசி காஜி, மேரியின் வித்தியாசமான ஊமைத்தனம் என்று சுவாரசியத்திற்குப் பஞ்சமேயில்லாத … Continue reading வல்லினம் மார்ச் 2022 சிறுகதைகள்: