இரவின் ஆன்மா – திரைப்படங்களில் பெண்கள்- பேரா. ஜெ.பி.ஜோஸபின் பாபா:

ஆசிரியர் குறிப்பு; பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியார் கல்லூரியில் துணைப்பேராசிரியர். ஒரு சிறுகதைத் தொகுப்பு, ஒரு நினைவுத் தொகுப்பு ஆகியவற்றை இதற்கு முன் வெளியிட்டுள்ளார். இது உலகத்திரைப்படங்கள் மற்றும் இந்தித் திரைப்படங்கள் பற்றிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. ஒரு திரைப்படம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறுவேறு எண்ணங்களை விளைவிப்பதைப் பார்த்திருக்கிறேன். கதைகளில் கூட ஆண் தன்மையில் சொல்லும் கதைகளைப் படிக்கும் ஆண்கள், பெண் செய்யும் துரோகங்களைத் தனக்கு இழைப்பதாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். அதை வாசிக்கும் பெண்கள் Neutral ஆக அந்தக் கதையை … Continue reading இரவின் ஆன்மா – திரைப்படங்களில் பெண்கள்- பேரா. ஜெ.பி.ஜோஸபின் பாபா: