வாசித்தல்

அட்வுட், அகதா கிறிஸ்டி போன்ற மிகவும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்களையே வாசிப்பவரில் 89% பெண்கள், 11% ஆண்கள் என்று ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது. மேலைநாடுகளில் அதிகம் வாசிப்பது பெண்களே என்று பல புள்ளிவிவரங்கள் நிரூபித்திருக்கின்றன. ஆனால் உலகப் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்களையே பதினோரு சதவீத ஆண்களே படிக்கிறார்கள் என்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. பெண்கள் எழுதுவதைப் பெரும்பாலான ஆண்கள் படிக்க விரும்புவதில்லை என்ற முடிவிற்கே வரவேண்டியதாகிறது. அதேவேளையில் பெண்கள் எழுத்தாளரின் பாலினம் பார்த்துப் படிப்பதில்லை என்பதும் உறுதியாகிறது. மேலைநாடுகளில் ஆண்கள் பெண்கள் … Continue reading வாசித்தல்