சுகந்தி என்கிற ஆண்டாள் தேவநாயகிட்டி.டி.ராமகிருஷ்ணன்- தமிழில் குறிஞ்சிவேலன்:

ட்டி.டி. ராமகிருஷ்ணன்: ரயில்வேயில் பணிபுரிந்து விருப்புஓய்வு பெற்றவர். தன்னுடைய நாற்பத்தி இரண்டாவது வயதில் முதலாவதாக எழுதத் தொடங்கிய ராமகிருஷ்ணனின் ஆறு நாவல்கள் இதுவரை மலையாளத்தில் வெளிவந்துள்ளன. இது இவரது மூன்றாவது நாவல். குறிஞ்சிவேலன்: தமிழ்நாடு அரசுப்பணியில் இருந்தவர். அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் இலக்கியத்தில் இயங்கி வருகிறார். நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்துள்ளார். ராமகிருஷ்ணனின் முந்தைய ஐந்துநாவல்களையும், தற்போது ஆறாவது நாவலையும் மொழிபெயர்த்து வருபவர். "One day some gun will silence me … Continue reading சுகந்தி என்கிற ஆண்டாள் தேவநாயகிட்டி.டி.ராமகிருஷ்ணன்- தமிழில் குறிஞ்சிவேலன்:

ஃபிரான்ஸிஸ் இட்டிக்கோரா- ட்டி.டி. இராமகிருஷ்ணன் – தமிழில் குறிஞ்சிவேலன்:

ட்டி.டி. ராமகிருஷ்ணன்: ரயில்வேயில் பணிபுரிந்து விருப்புஓய்வு பெற்றவர். தன்னுடைய நாற்பத்தி இரண்டாவது வயதில் முதலாவதாக எழுதத் தொடங்கிய ராமகிருஷ்ணனின் ஆறு நாவல்கள் இதுவரை மலையாளத்தில் வெளிவந்துள்ளன. இது இவரது இரண்டாவது நாவல். குறிஞ்சிவேலன்: தமிழ்நாடு அரசுப்பணியில் இருந்தவர். அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் இலக்கியத்தில் இயங்கி வருகிறார். நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்துள்ளார். ராமகிருஷ்ணனின் முந்தைய ஐந்துநாவல்களையும், தற்போது ஆறாவது நாவலையும் மொழிபெயர்த்து வருபவர். Da Vinci Code கதை, இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக … Continue reading ஃபிரான்ஸிஸ் இட்டிக்கோரா- ட்டி.டி. இராமகிருஷ்ணன் – தமிழில் குறிஞ்சிவேலன்:

இந்தியச் சாயலுடன் ஒரு ஆப்பிரிக்க மாதா!

ட்டி.டி.ராமகிருஷ்ணன் மலையாளத்தின் குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர்களில் ஒருவர்.இவரது சுகந்தி என்கிற ஆண்டாள் தேவநாயகி என்கின்ற நூல் மூலம் பரவலாக தமிழ்நாட்டில் அறியப்பட்டார். இலங்கையின்ராஜனி ராஜசிங்கத்தின் கொலையை பின்னணியாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட நாவல் அது. ஆங்கிலேயர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் ரயில்வே கட்டுமானப் பணிகளுக்காக கூட்டிச்சென்று, அங்கேயே தங்கிவிட்ட குடும்பத்தின் மூன்றாம் தலைமுறைப் பெண்ணாகிய தாராவிஸ்வநாத் என்கின்ற பெண்ணின் கதை இது, கூடவே மனித இனத்தில் மற்றுமொரு கறைபடிந்த, உகாண்டா தினங்கள் குறித்த வரலாறு. தாராவுடன் பேனா நண்பராக இருந்த, மனதுக்குள் அவளைக் … Continue reading இந்தியச் சாயலுடன் ஒரு ஆப்பிரிக்க மாதா!